• Icon+7 (7172) 28-75-21
IconЖеке кабинет
Image

ENIC-KAZAKHSTAN

Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы

Image

Жедел ақпарат

Құрметті үміткерлер!

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бакалавриат, магистратура мен PhD докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша біздің елдің ЖОО-да білім алу үшін шетел азаматтарын, оның ішінде Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын қазақ ұлтының тұлғаларын шақырады.

Грант саны:
1. Бакалавриат – 25
2. Магистратура – 125
3. PhD докторантура – 10

Стипендиялық бағдарламаның операторы - ҚР БҒМ Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы.

  • Үміткерлер құжаттарды 2019 жылдың 15 мамырынан 19 шілдесіне дейін тапсыра алады.
  • Құжаттарды тапсыру бойынша қадамдық нұсқаулық.
  • Қазақстан бойынша гид.
  • Брошюра.
  • Толық оқу кезеңіне берілетін стипендиялық бағдарламаларға қатысу үшін өтініш қазақ, немесе орыс, немесе ағылшын тілінде толтырылады.
  • Үміткерлер өтініш нысанын толтырған кезде келесі құжаттардың сканерленген нұсқаларын жүктеу керек екенін ескеруін сұраймыз:

Бакалавриат білім беру бағдарламалары бойынша:
1. жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.
2. алдыңғы білім деңгейі туралы құжаттың көшірмесі .
3. қазақ немесе орыс немесе ағылшын тіліндегі уәждемелік эссе.
4. үміткердің білім алған оқу орнынан немесе жұмыс берушіден қазақ немесе орыс немесе ағылшын тіліндегі ұсыным хат.
5. үміткердің тұрғылықты жерінің ресми денсаулық сақтау органы берген шетелде білім алуға арналған денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама, сондай-ақ адамның иммун тапшылығы вирусының (АИТВ) және ЖҚТБ болмауы туралы медициналық анықтама.
6. сотталмағандығы туралы анықтама (егер бар болса).
7. қазақстандық ЖОО-нан шақыру хаты (егер бар болса).

Бакалавриат стипендиялық бағдарламасына қатысушы ЖОО тізімі

Магистратура білім беру бағдарламалары бойынша:
1. жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.
2. алдыңғы білім деңгейі туралы құжаттың көшірмесі (бар болған жағдайда транскриптімен).
3. қазақ немесе орыс немесе ағылшын тіліндегі уәждемелік эссе.
4. үміткердің білім алған оқу орнынан немесе жұмыс берушіден қазақ немесе орыс немесе ағылшын тіліндегі ұсыным хат.
5. үміткердің тұрғылықты жерінің ресми денсаулық сақтау органы берген шетелде білім алуға арналған денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама, сондай-ақ адамның иммун тапшылығы вирусының (АИТВ) және ЖҚТБ болмауы туралы медициналық анықтама.
6. сотталмағандығы туралы анықтама (егер бар болса).
7. қазақстандық ЖОО-нан шақыру хаты (егер бар болса).

Магистратура стипендиялық бағдарламасына қатысушы ЖОО тізімі

PhD докторантура:
1. жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.
2. алдыңғы білім деңгейі туралы құжаттың көшірмесі (бар болған жағдайда транскриптімен).
3. қазақ немесе орыс немесе ағылшын тіліндегі уәждемелік эссе.
4. үміткердің білім алған оқу орнынан немесе жұмыс берушіден қазақ немесе орыс немесе ағылшын тіліндегі ұсыным хат.
5. үміткердің тұрғылықты жерінің ресми денсаулық сақтау органы берген шетелде білім алуға арналған денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама, сондай-ақ адамның иммун тапшылығы вирусының (АИТВ) және ЖҚТБ болмауы туралы медициналық анықтама.
6. сотталмағандығы туралы анықтама (егер бар болса).
7. қазақстандық ЖОО-нан шақыру хаты (егер бар болса).
8. қазақ немесе орыс немесе ағылшын тіліндегі диссертациялық зерттеу тақырыбына негіздеме.
9. шетел тілін білетіндігін растайтын халықаралық сертификат:

ағылшын тілі:
1. Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm -Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг бағдарламасы (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АЙТИПИ) – кемінде 138 балл),
2. Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-based Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), өту балы –
кемінде 32 балл), (TOEFL (ТОЙФЛ) өту балы – кемінде 400 балл),
3. International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем (IELTS (АЙЛТС), өту балы –
кемінде 4.5);

неміс тілі:
1. Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче щпрахпрюфун фюр дейн хохшулцуган) (DSH, Niveau
B2/B2 деңгейі),
2. TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун) (Niveau
B2/ B2 деңгейі);

француз тілі:
1. Test de Franзais International™ -Тест де франсэ Интернасиональ (TFI (ТФИ) – оқу және тыңдау секциялары бойынша В1 деңгейінен төмен емес),
2. Diplome d’Etudes en Langue franзaise - Диплом дэтюд ан Ланг франсэз (DELF (ДЭЛФ), B2 деңгейі),
3. Diplome Approfondi de Langue franзaise - Диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF (ДАЛФ), C1 деңгейі),
4. Test de connaissance du franзais - Тест де коннэссанс дю франсэ (TCF (ТСФ) – 400 балдан кем емес).

PhD докторантура стипендиялық бағдарламасына қатысушы ЖОО тізімі

Барлық сұрақтар бойынша төмендегі телефон және пошта арқылы хабарласуға болады:
Тел.: +7 (7172) 28 75 26
E-mail: admission@n-k.kz